Articles by Arend

Crowdfundingsactie fundering

De afgelopen jaren is vastgesteld dat de fundering van molen De Arend onvoldoende is. De 80 cm hoge gemetselde fundering staat op de kleidijk en is niet onderheid. Er zit “beweging” in de molen; metingen laten zien dat de molen (ongelijk) zakt en “beweegt” bij het draaien. De krachten die hierdoor ontstaan, hebben eerder al geleid tot schade aan metselwerk en draaiende ... meer lezen