Doneer uw statiegeldbon van supermarkt MCD aan de Arend voor funderingsherstel

Statiegeld t.b.v. fundering molen De Arend

De afgelopen jaren is vastgesteld dat de fundering van molen De Arend onvoldoende is. De 80 cm hoge gemetselde fundering staat op de kleidijk en is niet onderheid.

Er zit “beweging” in de molen; metingen laten zien dat de molen (ongelijk) zakt en “beweegt” bij het draaien. De krachten die hierdoor ontstaan, hebben eerder al geleid tot schade aan metselwerk en draaiende delen. Bij de laatste restauratie in 2018/2019 is een belangrijk deel van de schade hersteld. Ondanks de noodzaak, bleek het niet mogelijk om bij de laatste restauratie ook de fundering te versterken; het geld was op!

Het bestuur van Stichting Molenbehoud Nissewaard doet er alles aan om op korte termijn ook de fundering aan te pakken. Daarvoor is geld nodig! De begroting van de stichting biedt namelijk alleen ruimte voor het beheer en onderhoud van de molen en niet voor uitgaven voor groot onderhoud en restauratie.

Voor het betalen van het versterken van de fundering hopen wij ook gebruik te kunnen maken van subsidies van gemeente, provincie en andere organisaties. Maar die subsidies zullen met zekerheid onvoldoende zijn om de uitgaven (enkele tonnen) volledig te kunnen betalen; de berekeningen laten een tekort zien van €75.000,-!

Wij doen een dringend beroep op iedereen die het belangrijk vindt dat Molen De Arend in stand blijft en kan blijven draaien! Zo’n oer-Hollands monument uit 1844 mogen we toch niet verloren laten gaan!

Bij de MCD-supermarkt in Zuidland kunt u uw statiegeldbon doneren aan molen de Arend ten behoeve van funderingsherstel. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw donatie.

 

Statiegeld t.b.v. fundering molen De Arend

Deel dit bericht